Raport privind transparenta

JPA Audit & Consultanta S.R.L. (denumita in continuare “Societatea” sau „JPA Romania”), publica in continuare raportul privind transparenta, in conformitate cu Art. 68, pct. d) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale si ale situațiilor financiare anuale consolidate, in calitatea sa de firma care efectuează servicii de audit statutar, înregistrata la ASPAAS cu nr. FA319 si la CAFR la nr. 319.


Toate datele prezentate in continuare se refera la data de 31 decembrie 2022, daca nu se specifica altfel.